Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển

Đôi nét về PLD

Vài nét về viện nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển PLD Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển – gọi tắt là viện PLD, là một tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hoạt động của PLD nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu – tư vấn, nghiên cứu-đánh giá; nghiên cứu – phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề Chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Hợp tác cùng với các cơ quan nhà nước,các tổ chức xã hội, các chuyên gia và nhà nghiên cứu, PLD tập trung nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện một nền quản trị quốc gia tốt, một Nhà nước… Xem thêm

Hoạt động gần đây

DSCF2285
Hội Thảo “Thực Trạng Hoạt Động Giám Sát Việc Thực Thi Luật Khiếu Nại”

Ngày 15,16-11-2014, Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển tổ chức hội thảo “Thực trạng hoạt động giám sát việc thực thi Luật Khiếu nại” tại TP Hồ Chí Minh thuộc hoạt động 2.3 của dự án nghiên cứu “Góp phần tăng cường chất lượng Lập pháp…

7 - 10 - 2015

Tin tức

news-small-8
Nên Đưa Hợp Đồng Hôn Nhân Vào Luật?

Ngày 15,16-11-2014, Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển tổ chức hội thảo “Thực trạng hoạt động giám sát việc thực thi Luật Khiếu nại” tại TP Hồ Chí Minh thuộc hoạt động 2.3 của dự án nghiên cứu “Góp phần tăng cường chất lượng Lập pháp…

14 - 8 - 2015

Đối tác

  • unaids-logo-260px1_crop
  • gizlogo-standard-rgb-300_crop
  • aa-logo-fb-crop
  • Catholic-Relief-Services_crop
  • download (1)
  • paraff1
  • download
  • Noi_lam_visa_du_hoc_My